WELKOM BIJ NU COACHING LIMBURG

Wat doen jullie dan concreet?

Maar wat doen jullie dan? Deze vraag krijgen we regelmatig. Ons werkgebied is breed en vandaar is deze vraag ook terecht.

Uiteraard staan de doelen en hulpvragen van de cliënt hierbij centraal en is ieder traject uniek.

Een opsomming van een aantal van onze activiteiten in de maand juli:

  • Ondersteuning van twee cliënten bij het opstellen van een CV en motivatie brief. Goede voorbereiding geven voor een sollicitatiegesprek is hierbij belangrijk. Beide cliënten hebben (tijdelijk) werk gekregen met vooruitzicht op een arbeidscontract voor langere periode.
  • Onderzoeken mogelijkheden voor dagbesteding / vrijwilligerswerk voor iemand met hersenletsel na een verkeersongeval. Hierbij cliënt geholpen met het opstellen van vragen inzake zijn wensen en mogelijkheden. We zijn samen naar de kennismakingsgesprekken gegaan en cliënt heeft zelf een keuze kunnen maken.
  • Evaluatie gesprek met bewindvoerder met als doel de communicatie tussen bewindvoerder en cliënt te verbeteren.
  • Gesprek met een werkgever over de beperkingen van een medewerker vanwege een ongeval. De medewerker heeft een Whiplash opgelopen bij een verkeersongeval. Er is meer wederzijds begrip ontstaan en cliënt krijgt mogelijkheid om de werkzaamheden (tijdelijk) aan te passen.
  • Het verbeteren van de communicatie tussen twee partners. Beide willen gaan veranderen maar weten zelf niet hoe ze dit kunnen. Wij maken gevoelige onderwerpen bespreekbaar waardoor beide beter inzicht krijgen in elkaars gedachten en gevoelens. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en zijn er minder spanningen. Zij ervaren dit als heftig maar wel positief.
  • Client met ernstig hersenletsel praktisch ondersteunen bij voorbereiding verkoop ouderlijk huis. Denk hierbij aan organiseren van het huis leegruimen, ondersteuning tijdens afspraken met bewindvoerder en makelaar. Daarnaast psychische ondersteuning gezien de gevoeligheid van deze verkoop.
  • Gesprek met een werkgever inzake een werknemer met alcoholverslaving. We gaan deze cliënt voor langere periode begeleiden inzake de verslaving en onderliggende problematiek.
  • Aanmelding bij schuldhulploket. Client heeft bewindvoering maar gezien de hoogte van de schulden is deze aanmelding noodzakelijk.
  • Organiseren van een mantelzorg “bijeenkomst” voor een cliënt na een ongeval. Deze persoon kan vanwege zijn klachten niet meer alles zelf en de ouders zijn al op leeftijd. Met name de zorg voor de dieren is een moeilijk aspect. Bij een bijeenkomst zijn een paar vrienden en een buurman. Onze cliënt heeft voorafgaand een aantal taken opgeschreven die voor hem te veel inspanning of lichamelijke klachten veroorzaken. Door de informele sfeer en de bereidwilligheid van alle aanwezigen zijn alle taken verdeeld waardoor zowel het slachtoffer als de ouders de benodigde rust krijgen om te werken aan het herstel.

 

Om de privacy van onze cliënten te waarborgen noemen we geen plaatsen en namen. Uiteraard zijn dit niet alle bezigheden en voeren we met alle cliënten regelmatig het algemeen dagelijks functioneren.