WELKOM BIJ NU COACHING LIMBURG

Kiki, trajectbegeleider en arbeidsdeskundige i.o.

Kiki heeft een bedrijfskundige opleidingsachtergrond en Arbeidsdeskundige i.o. Zij heeft meer dan tien jaar ervaring als trajectbegeleider re-integratie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In Nederland geeft werk de beste sociale zekerheid. Tegelijkertijd kunnen mensen door omstandigheden in verzuim terecht komen. Als trajectbegeleider met arbeidsdeskundige kennis onderzoeken we de mogelijkheden van de medewerker. Zowel binnen het bedrijf en (indien nodig) buiten het eigen bedrijf.

Het is de taak van Kiki om de onderliggende problematiek op te lossen en indien nodig specialisaties te betrekken om verzuim en productiviteitsverlies te voorkomen of te beperken.

Onderliggende problemen kunnen zeer divers zijn zoals burn out symptomen of verzuim vanwege klachten na een ongeval.

Niet-werkgerelateerde problematiek zoals verslaving en schulden komen veelvuldig voor en hebben grote invloed op het dagelijks functioneren en de productiviteit van medewerkers. Tevens is er een groter risico op langdurig verzuim.

In die tijd volgde zij ook diverse beroepscursussen op het gebied van verslaving, psychische problematiek en communicatie. Dat vulde ze later aan met de opleiding neurolinguïstisch programmeren (NLP).

Ook volgde ze diverse masterclasses op het gebied van coaching.